בניית אתר wixer.co.il

חבילות הגן המוסיקלי

חבילות

חבילה 1—"כסף"

קסילופון ניצב, מטאלופון נבל, פינת תיפוף 7 תופים, פיטריה  כפולה, עמוד פעמונים, טלפון תהודה

קסילופון ניצב פנטטוני, שולחן פיקניק מנגן דיאטוני, מטאלופון פעמונים מוארך, צינופון טנור דו צידי, עמוד פעמונים, טלפון תהודה , שורת תופי קונגס , זוג  גלגלי גשם ,זוג פטריות צלילים

חבילה 2—"זהב"

"חבילות גן צלילים " של אקומיוזיק נועדו לתת מענה לתיכנון ובצוע

מתחם של גן צלילים  בהתאמה לתקציבים שונים. ולשמור על המגוון  הצלילי

והפעלתי למספר רב  של משתתפים.

חלק מהכלים מתוכננים כך שיאפשרו נגינה בצוותא.

חבילה 3—"פלטינום"

מטלופון נבל צבעוני , מטלופון ענק, גלגלי גשם – שתי יחידות  (ארבעה גלגלים), פטריות צליל זוגי ,עמוד פעמונים, 4 זוגות תופי קונגס + יחידה זוגית לנכים  + 4 תופי חבית . (סה"כ 10 תופים), שולחן פיקניק מנגן, קסילופון ניצב, קסילופון ספסל X2, צינופון בס, גונג ענק או מתקן גונגים , מרימבת ברזל ,צינופון דו צידי ,

382565_1400643970148693_470230032_n.jpg