גלגל גשם - גלגל שמסובבים אותו מתקבל צליל המזכיר גשם. במערכת גלגלים כל גלגל ישמע מעט  אחרת  ניתן לבנותם כמערכת  של 6 גלגלים או בזוג.

גלגלי גשם

גלגלי גשם