top of page

חבילות לגן המוסיקלי

חבילות

חבילה 1—"כסף"

קסילופון ניצב, מטאלופון נבל, פינת תיפוף 6 תופים, פיטריה  כפולה, עמוד פעמונים, טלפון תהודה, שלט צבעני 

עלות 35,000 ש"ח

 

קסילופון ניצב פנטטוני, שולחן פיקניק מנגן דיאטוני, מטאלופון פעמונים מוארך, צינופון מתכת, עמוד פעמונים, טלפון תהודה , שורת תופי קונגס , זוג  גלגלי גשם ,זוג פטריות צלילים

עלות 67,000 ש"ח

חבילה 2—"זהב"

"חבילות גן צלילים " של אקומיוזיק נועדו לתת מענה לתיכנון ובצוע מתחם של גן צלילים  בהתאמה לתקציבים שונים במחשבה  על  מגוון  צלילי והפעלתי למספר רב  של משתתפים.

ניתן לבנות חבילה מעורבת הכוללת מתקנים נוספים/שונים בתאום לאוכלוסיית היעד

רוב הכלים מתוכננים ומכוונים  כך שיאפשרו נגינה בצוותא.

‏‏IMG_20180420_134937 - עותק
שורת קונגס
טלפון כיסרה
קסילופון שולחן1.jpg
IMG_20171031_151637
20150707_165941.jpg
פטריות דגם לביא_edited
עין המפרץ032_edited.jpg
20160420_123257_edited

כל  המחירים בחבילות  לפני מע"מ  -יש להוסיף עלות התקנה  לכל מתקן 500 ש"ח.

כל המחירים למתקנים כוללים אישור מהנדס 

חבילה 3—"פלטינום"

 נבל פעמונים  צבעוני , מטלופון ענק, גלגלי גשם – שתי יחידות  (ארבעה גלגלים), פטריות צליל זוגי ,עמוד פעמונים, 4 זוגות תופי קונגס + יחידה זוגית לנכים  + 4 תופי חבית . (סה"כ 14 תופים),  סט מערכת תופים למתופף בישיבה.

שולחן פיקניק מנגן, קסילופון ניצב, קסילופון ספסל , צינופון בס, גונג ענק או מתקן גונגים , מרימבת ברזל ,צינופון דו צידי .טריבט.

 עלות 129,000 ש"ח.

bottom of page