top of page

סדנאות

סדנה יכולה להתקיים בהתארגנות שכונתית או במסגרת מתנ"ס . בסדנה זו הורים וילדים או חוג מסויים מאורגן ,יבנה יחד במספר פגישות מתקן\ים עבור הקהילה המקומית ..

סדנה בבית ספר מתקיימת תוך  כדי מתן דגשים שונים לפי בקשת בית הספר ,לדוגמא נושאים כאיכות סביבה ומיחזור ,כלומר שימוש בחומרים בשימוש חוזר או  עם דגש על מדעים כך שבמהלך הסדנה מדברים על עקרונות הצליל,הגל , חומרים שונים ותיבת תהודה..

בניית מתקני מוסיקה וצלילים מהווה פלטפורמה נהדרת לשיתופי פעולה בקהילה או בבית ספר . בסדנה כל פרט לוקח חלק פעיל בעיצוב,בניה והצבה של המתקנים. הפעילות המשותפת  מגבירה את תחושת השייכות ולבטח תגרום גם לאורך זמן שמר  לתחזק  המתקנים טוב יותר ולאורך שנים

אופן העבודה במהלך הסדנה מאפשר  פעילות עבור כל הגילאים  ,אין צורך במיומנויות טכניות . המשתתפים יצבעו,ישייפו (בנייר שיוף ובצורה ידנית בלבד) אם ניתן –יציירו,יחברו ברגים, יסייעו בהכנת הבטון והבורות עבור קיבוע המתקנים.

הסדנה מתוכננת לפי אופי וגיל הקבוצה ואורכה נקבע מראש.

לאחר הסדנה ,אנו נשארים לסיים את המתקנים  כך שיעמדו על הצד הטוב ביותר .

bottom of page