top of page

סדנאות

לבתי ספר

סדנה עבור בתי ספר : סדנה בבית ספר יכולה להתקיים תוך  כדי מתן דגשים שונים לפי בקשת בית הספר ,לדוגמא נושאים כאיכות סביבה ומיחזור ,כלומר שימוש בחומרים בשימוש חוזר או  עם דגש על מדעים כך שבמהלך הסדנה מדברים על עקרונות הצליל,הגל , חומרים שונים ותיבת תהודה.

 

הסדנה עם התלמידים  כוללת:

  • הרכבה והצבה של אלמנט גדול אחד כדוגמת  : קסילופון שולחן או מטאלופון גבוה או ספסל מנגן או מרימבת ברזל .

  • נבנה יחד  אלמנט גדול טלפון  תהודה  מעוצב בפרחים משאריות בקבוקים או פעמוני רוח ממשטחים מפורקים

  • פינת תופים עם שני תופים הבנויים מחביות בתוכן נתקין אלמנטים שיגרמו לשיפורים בצליל.

אורך סדנה כזאת כ 3-4  שעות . יש לתאם מראש לפי  לכמות התלמידים

bottom of page