top of page

פינת תיפוף -  מספר כלי הקשה בגבהים שונים  המהווים יחד אפשרות לאינטראקציה של משתתפים רבים יחד  . . בחלק מהתופים מותקנים אלמנטים הגורמים להם להישמע שונה זה מזה.

פינות תיפוף

פינות תיפוף

bottom of page