top of page

קסילופון: הוא כלי  הקשה מלודי . הקסילופון בנוי עם קלידי עץ בגדלים שונים המסודרים זה לצד זה בשורה.

כל קליד מפיק צליל שונה . .

הקסילופונים שלנו מגיעים במגוון רחב של עיצובים ומכוונים בסולם דיאטוני (דו רה מי...) או בסולמות פנטטוניים.

הקלידים עשויים מעץ והמסגרת ממתכת או מעץ גושני. בין היתר ניתן לקבל  קסילופונים יחודיים המעוצבים  בצורת שולחן פיקניק או ספסלים.

קסילופונים

קסילופונים

bottom of page